Odvoz odpadů Olomouc

Likvidace hrubého domovního odpadu s odvozem a uložením na skládce nebo na sběrném dvoře.

Zabýváme se likvidací odpadů s výjimkou odpadů nebezpečných.

Působíme v Olomouckém kraji, po dohodě i kdekoliv na území České republiky.